Voorzitter

Pagina opties

Als de nieuwe Statenleden be√ędigd zijn en met hun werkzaamheden zijn begonnen, wordt uit hun midden een voorzitter en ondervoorzitter benoemd. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

De verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter vindt plaats nadat elk afzonderlijk Statenlid twee leden heeft voorgedragen. De uiteindelijke benoeming wordt vastgesteld in een landsbesluit.
 

Dhr. mr. Edgard G. A. Vrolijk

Pagina opties