Vaste Commissies

Pagina opties

Voor een bepaald aantal onderwerpen zijn door de Staten per zittingsjaar commissies ingesteld. Van alle fracties die vertegenwoordigd zijn in de Staten worden één of meer Statenleden afgevaardigd om zitting te nemen in een dergelijke commissie. In een commissievergadering worden bepaalde onderwerpen uitgediept en worden soms organisaties uit het werkveld uitgenodigd om over bepaalde zaken van gedachten te kunnen wisselen. Voor het zittingsjaar 2020-2021 zijn de commissies als volgt vastgesteld:

I.

COMMISSIE LANDSUITGAVEN (CL)

1. Voorzitter Staten q.q. 
2. dhr. mr. drs. R.A. Arends
3. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc
4. dhr. R.S. Croes, LLB
5. dhr. A.A. Howell
6. mw. D.R.Y. Lejuez
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek 

II.

COMMISSIE HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN (CHA)

1. Voorzitter Staten q.q. 
2. dhr. R.S. Croes, LLB  
3. mw. dr. D.Y. Maduro
4. dhr. A.M. Sneek
5. dhr. R.G. Tjon, MBA 
6. mw. D.R.Y. Lejuez
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek 

III.

COMMISSIE KONINKRIJKS AANGELEGENHEDEN EN BUITENLANDSE BETREKKINGEN (CKABB)

1. dhr. R.G. Tjon, Voorzitter 
2. mw. dr. D.Y. Maduro, Plv. VZ.
3. dhr. mr. drs. R.A. Arends  
4. dhr. R.S. Croes, LLB  
5. mw. D.R.Y. Lejuez
6. dhr. ing. M.E. de Meza
7. dhr. A.M. Sneek 
8. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
9. dhr. E.J.H. Croes  
10. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd 
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek 

IV.

COMMISSIE INFRASTRUCTUUR EN MILIEU (CIM)

1. dhr. A.A. Howell, Voorzitter 
2. dhr. R.S. Croes, LL.B., Plv. VZ.
3. dhr. E.J.H. Croes   
4. dhr. M.B. Lampe
5. mw. D.R.Y. Lejuez
6. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
7. dhr. ing. M.E. De Meza
8. dhr. O.B. Sevinger
9. dhr. A.M. Sneek
10. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
11. dhr. E.G.A. Vrolijk, LLB
Griffier: mw. drs. J.I. Williams 

V.

COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN GEZIN (CSZG)

1. mw. D.B. Guedez Erasmus, BA, Voorzitter 
2. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd 
4. dhr. R.J. Candelaria  
5. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc
6. dhr. mr. drs. A.L. Dowers
7. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
8. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
9. mw. dr. D.Y. Maduro
Griffier: mw. drs. J.I. Williams 

VI

COMMISSIE VOLKSGEZONDHEID EN OUDERENZORG (CVO)

1. mw. dr. D.Y. Maduro, Voorzitter 
2. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd 
4. dhr. R.J. Candelaria  
5. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc
6. dhr. mr. drs. A.L. Dowers
7. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BA
8. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. drs. J.I. Williams 

VII.

COMMISSIE ONDERWIJS (CO)​

1. dhr. R.S. Croes, LLB, Voorzitter 
2. dhr. E.G.A. Vrolijk, LL.B, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd 
4. dhr. E.J.H. Croes  
5. dhr. M.B. Lampe
6. mw. dr. D.Y. Maduro
7. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BA
8. dhr. A.M. Sneek
9. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
10. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. drs. J.I. Williams (tijdelijk)

VIII.

COMMISSIE JUSTITIËLE AANGELEGENHEDEN, INTEGRATIE EN VERZOEKSCHRIFTEN (CJAIV)

1. dhr. R.G. Tjon, MBA, Voorzitter 
2. dhr. A.A. Howell, Plv. VZ.
3. dhr. R.J. Candelaria   
4. dhr. E.J.H. Croes     
5. dhr. mr. drs. A.L. Dowers  
6. dhr. ing. M.E. de Meza  
7. dhr. A.M. Sneek
8. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc   
9. dhr. E.G.A. Vrolijk, LLB  
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

IX.

COMMISSIE FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN OVERHEIDSORGANISATIE (CFEZO)​

1. mw. L.J. Christiaans –Yarzagaray, MSc, Voorzitter 
2. mw. dr. D.Y. Maduro, Plv. VZ
3. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd
4. dhr. mr. drs. R.A. Arends   
5. mw. D.Y.R. Lejuez
6. dhr. ing. M.E. de Meza  
7. dhr. A.M. Sneek  
8. dhr. R.G. Tjon, MBA  
9. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
10. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BA
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

X.

COMMISSIE TRANSPORT EN COMMUNICATIE (CTC)​

1. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc, Voorzitter 
2. dhr. A.A. Howell., Plv. VZ.
3. dhr. mr. drs. R.A. Arends
4. dhr. dhr. R.J. Candelaria    
5. dhr. O.B. Sevinger
6. dhr. ing. M.E. de Meza
7. mw. D.R.Y. Lejuez 
8. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BA
9. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
10. mw. L.J. Christiaans –Yarzagaray
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

XI.

COMMISSIE TOERISME (CT)​

1. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc, Voorzitter 
2. dhr. A.A. Howell, Plv. VZ.
3. dhr. mr. drs. R.A. Arends   
4. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd
5. dhr. E.J.H. Croes
6. dhr. M.B. Lampe  
7. mw. D.R.Y. Lejuez
8. dhr. R.G. Tjon, MBA
9.  mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
10. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

XII.

COMMISSIE SPORT EN CULTUUR (CSU)​

1. dhr. E.J.H. Croes, Voorzitter 
2. dhr. A.A. Howell, Plv. VZ.
3. dhr. M.B. Lampe
4. dhr. ing. M.E. de Meza   
5. dhr. A.M. Sneek
6. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
7. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc 
8. dhr. E.G.A. Vrolijk, LLB
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

XIII.

COMMISSIE OVERHEIDSNV’S EN- NUTSBEDRIJVEN (CONVNB)

1. dhr. E.G.A. Vrolijk, LLB, Voorzitter 
2. mw. dr. D.Y. Maduro, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd  
4. dhr. R.J. Candelaria  
5. dhr. mr. drs. R.A. Arends
6. dhr. ing. M.E. de Meza  
7. dhr. E.J.H. Croes.   
8. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc
9. mw. D.R.Y. Lejuez 
10. dhr. R.G. Tjon, MBA  
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

XIV.

COMMISSIE WETENSCHAP, INNOVATIE, ENERGIE EN DUURZAME ONTWIKKELING (CWIEDO)

1. mw. D.R.Y. Lejuez, Voorzitter 
2. dhr. R.S. Croes, LLB, Plv. VZ.
3. dhr. mr. drs. R.A. Arends    
4. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd   
5. dhr. R.J. Candelaria   
6. mw. L.J Christiaans-Yarzagaray, MSc
7. dhr. M.B. Lampe
8. mw. dr. D.Y. Maduro
9. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BA
10. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
11. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

XV.

COMMISSIE ARBEID EN PRIMAIRE SECTOR (CAPS)

1. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Voorzitter 
2. dhr. R.S. Croes, LLB, Plv. VZ.
3. dhr. R.J. Candelaria    
4. mw. L.J. Christiaans-Yaragaray, MSc
5. dhr. E.J.H. Croes
6. dhr. mr. drs. A.L. Dowers
7. dhr. A.A. Howell
8. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
10. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd
Griffier: mw. drs. J.I. Williams (tijdelijk)

XVI.

COMMISSIE NOORD-AMERIKAANSE RELATIES (CNAR)

1.dhr. R.G. Tjon, MBA, Voorzitter
2. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Plv. VZ.
3. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc
4. dhr. H.W.G. Tevreden BSc
5. dhr. A.A. Howell
6. dhr. R.S. Croes, LLB
7. dhr. A.M. Sneek
8. dhr. mr. drs. R.A. Arends
9. dhr. O.B. Sevinger
10. mw. J.J. Arends-Reyes, Bed
11. mw. D.R.Y. Lejuez
Griffier: dhr. mr. drs. H.Ch.J. Hek

Pagina opties