Vaste Commissies

Pagina opties

Voor een bepaald aantal onderwerpen zijn door de Staten per zittingsjaar commissies ingesteld. Van alle fracties die vertegenwoordigd zijn in de Staten worden één of meer Statenleden afgevaardigd om zitting te nemen in een dergelijke commissie. In een commissievergadering worden bepaalde onderwerpen uitgediept en worden soms organisaties uit het werkveld uitgenodigd om over bepaalde zaken van gedachten te kunnen wisselen. Voor het zittingsjaar 2019-2020 zijn de commissies als volgt vastgesteld:

I.

COMMISSIE LANDSUITGAVEN (CL)

1. Voorzitter Staten q.q. 
2. dhr. mr. drs. R.A. Arends
3. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, M.Sc.
4. dhr. R.S. Croes, LL.B.
5. dhr. A.A. Howell  
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek 

II.

COMMISSIE HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN (CHA)

1. Voorzitter Staten q.q. 
2. dhr. R.S. Croes, LL.B.
3. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
4. dhr. A.M. Sneek
5. dhr. R.G. Tjon, MBA 
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek 

III.

COMMISSIE KONINKRIJKS AANGELEGENHEDEN EN BUITENLANDSE BETREKKINGEN (CKABB)

1. dhr. R.G. Tjon, Voorzitter 
2. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp, Plv. VZ.
3. dhr. mr. drs. R.A. Arends  
4. dhr. R.S. Croes , LL.B.
5. mw. D.Y.R. Lejuez
6. dhr. ing. M.E. de Meza
7. dhr. A.M. Sneek 
8. dhr. E.G.A. Vrolijk, LL.B.  
9. dhr. E.J.H. Croes  
10. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed 
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek 

IV.

COMMISSIE INFRASTRUCTUUR EN MILIEU (CIM)

1. dhr. A.A. Howell, Voorzitter 
2. dhr. R.S. Croes, LL.B., Plv. VZ.
3. dhr. E.J.H. Croes   
4. dhr. M.B. Lampe
5. mw. D.R.Y. Lejuez
6. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, B.Ec.
7. dhr. ing. M.E. De Meza
8. dhr. O.B. Sevinger
9. dhr. A.M. Sneek
10. dhr. H.W.G. Tevreden, B.Sc.
Griffier: mw. drs. J.I. Williams 

V.

COMMISSIE SOCIALE ZAKEN, GEZIN, OUDERENZORG EN VOLKSGEZONDHEID (CSZGOV)

1. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp, Voorzitter 
2. dhr. H.W.G. Tevreden, B.Sc., Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed. 
4. dhr. R.J. Candelaria  
5. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, M.Sc.
6. dhr. mr. drs. A.L. Dowers
7. dhr. L.D. Bergen
8. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, B.Ec.
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. drs. J.I. Williams 

VI

COMMISSIE ONDERWIJS (CO)

1. dhr. R.S. Croes, LL.B., Voorzitter 
2. dhr. E.G.A. Vrolijk, LL.B, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed. 
4. dhr. E.J.H. Croes  
5. dhr. M.B. Lampe
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7. dhr. L.D. Bergen
8. dhr. A.M. Sneek
9. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, B.Ec.
10. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. drs. J.I. Williams (tijdelijk)

VII.

COMMISSIE JUSTITIËLE AANGELEGENHEDEN, INTEGRATIE EN VERZOEKSCHRIFTEN (CJAIV)

1. dhr. R.G. Tjon, MBA, Voorzitter 
2. dhr. A.A. Howell, Plv. VZ.
3. dhr. R.J. Candelaria   
4. dhr. E.J.H. Croes     
5. dhr. mr. drs. A.L. Dowers  
6. dhr. ing. M.E. de Meza  
7. dhr. A.M. Sneek
8. dhr. H.W.G. Tevreden, B.Sc.   
9. dhr. E.G.A. Vrolijk, LL.B.  
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

VIII.

COMMISSIE FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN OVERHEIDSORGANISATIE (CFEZO)

1. mw. D.Y.R. Lejuez, Voorzitter 
2. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp, Plv. VZ
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.
4. dhr. mr. drs. R.A. Arends   
5. mw. L.J. Christiaans –Yarzagaray, M.Sc. 
6. dhr. ing. M.E. de Meza  
7. dhr. A.M. Sneek  
8. dhr. R.G. Tjon, MBA  
9. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, B.Ec.
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

IX.

COMMISSIE TRANSPORT EN COMMUNICATIE (CTC)

1. dhr. H.W.G. Tevreden B.Sc., Voorzitter 
2. dhr. A.A. Howell., Plv. VZ.
3. dhr. mr. drs. R.A. Arends
4. dhr. dhr. R.J. Candelaria    
5. dhr. O.B. Sevinger
6. dhr. ing. M.E. de Meza
7. mw. D.R.Y. Lejuez 
8. dhr. L.D. Bergen 
9. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, B.Ec
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

X.

COMMISSIE TOERISME (CT)

1. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, M.Sc., Voorzitter 
2. dhr. A.A. Howell, Plv. VZ.
3. dhr. mr. drs. R.A. Arends   
4. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.
5. dhr. E.J.H. Croes
6. dhr. M.B. Lampe  
7. mw. D.R.Y. Lejuez
8. dhr. R.G. Tjon, MBA
9.  mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

XI.

COMMISSIE SPORT EN CULTUUR (CSU)

1. dhr. E.J.H. Croes, Voorzitter 
2. dhr. A.A. Howell, Plv. VZ.
3. dhr. M.B. Lampe
4. dhr. ing. M.E. de Meza   
5. dhr. A.M. Sneek
6. dhr. H.W.G. Tevreden, B.Sc.
7. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, B.Ec. 
8. dhr. E.G.A. Vrolijk, LL.B.
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

XII.

COMMISSIE OVERHEIDSNV’S EN- NUTSBEDRIJVEN (CONVNB)

1. dhr. E.G.A. Vrolijk, LL.B., Voorzitter 
2. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.  
4. dhr. R.J. Candelaria  
5. dhr. mr. drs. R.A. Arends
6. dhr. ing. M.E. de Meza  
7. dhr. E.J.H. Croes.   
8. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, M.Sc
9..mw. D.R.Y. Lejuez 
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

XIII.

COMMISSIE WETENSCHAP, INNOVATIE, ENERGIE EN DUURZAME ONTWIKKELING (CWIEDO)

1. mw. D.R.Y. Lejuez, Voorzitter 
2. dhr. R.S. Croes, LL. B., Plv. VZ.
3. dhr. mr. drs. R.A. Arends    
4. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.   
5. dhr. R.J. Candelaria   
6. mw. L.J Christiaans-Yarzagaray , M.Sc.
7. dhr. M.B. Lampe  
8. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
9. dhr. L.D. Bergen
10. dhr. R.G. Tjon, MBA  
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

XIV.

COMMISSIE ARBEID EN PRIMAIRE SECTOR (CAPS)

1. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, B.Ec.,Voorzitter 
2. dhr. R.S. Croes, LL.B., Plv. VZ.
3. dhr. R.J. Candelaria    
4. mw. L.J. Christiaans-Yaragaray, M.Sc.
5. dhr. E.J.H. Croes
6. dhr. mr. drs. A.L. Dowers
7. dhr. A.A. Howell
8. dhr. H.W.G. Tevreden, B.Sc. 
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
10. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed
Griffier: mw. drs. J.I. Williams (tijdelijk)

XV.

COMMISSIE NOORD-AMERIKAANSE RELATIES (CNAR)

1. dhr. R.G. Tjon, MBA, Voorzitter
2. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, B.Ec.
3. mw. L.J Christiaans-Yarzagaray , M.Sc.
4. dhr. H.W.G. Tevreden B.Sc.
5. dhr. A.A. Howell 
6. dhr. R.S. Croes, LL. B.
7. dhr. A.M. Sneek 
8. dhr. mr. drs. R.A. Arends
9. dhr. O.B. Sevinger
10. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek 

Pagina opties