Openbare Vergaderingen in afwezigheid van publiek en pers

Pagina opties

Persbericht / Comunicado

De Staten van Aruba delen het volgende mede:

Op 20 mei 2020 heeft de Minister-President aangekondigd dat alle overheidsdepartementen ingaande 25 mei 2020 weer normale werkuren zullen hanteren. Inmiddels zijn ook de Shelter-in-Place maatregel, het samenscholingsverbod alsmede de avondklok opgeheven.

Uitgaande van het vorenvermeld, heeft ook de Griffie der Staten op maandag 1 juni 2020 haar normale werktijden hervat, rekening houdende met de geldige regels omtrent hygiëne en afstand houding (1,5 meter).

Het Statengebouw is deels weer toegankelijk zijn voor het publiek en de pers. De hoofdregel blijft dat het publiek en de leden van de pers het Statengebouw slecht op grond van een afspraak mogen toetreden.

Met betrekking tot Openbare Vergaderingen heeft de Voorzitter bepaald dat deze nog niet voor het publiek en leden van de pers toegankelijk zullen zijn . Deze afspraak geldt tot 19 augustus 2020.

Commissievergaderingen zijn vanaf 1 juni ook hervat, rekening houdende met de geldige regels van hygiëne en afstand houding (1,5 meter).

Herman Hek

Griffier der Staten

Pagina opties