Griffier

Pagina opties

De griffier geeft leiding aan de griffie, het ambtelijk apparaat dat de Statenleden ondersteunt. De Griffier wordt benoemd door de Staten, maar mag zelf geen Statenlid zijn. De Griffier is feitelijk de secretaris van de Staten. De taken van de Griffier zijn onder andere:

  • Het geven van leiding aan het ambtelijk apparaat
  • Het zijn van de eerste juridisch adviseur van de voorzitter der Staten
  • Het voorbereiden en bekendmaken van Statenvergaderingen
  • Het adviseren van Statenleden
  • Het beheer over de huishoudelijke aangelegenheden
  • Het opstellen van de begroting van de Staten en het bewaken daarvan

De griffier wordt bijgestaan door onder andere twee plaatsvervangend griffiers.

Pagina opties