Griffie

Pagina opties

De Griffie der Staten bestaat thans uit de volgende afdelingen:

  1. De Griffier  -   de heer mr. drs. H. Ch. J. Hek
  2. Plv. griffiers  - mevrouw drs. J.I. Williams

mevrouw mr. A.J.A. Franken-Thode

  3. Secretariaat
  4. FinanciĆ«n
  5. IT
  6. Communicatie
  7. Archivering
  8. Notulering
  9. Bode
10. Huishoudelijk personeel

Pagina opties