Commissies

Pagina opties

Het parlement vergadert behalve openbaar ook veel in commissies. De inhoud van deze vergaderingen wordt niet openbaar gemaakt.

Er bestaat een Centrale Commissie, een Commissie voor de Landsuitgaven en er zijn vaste Commissies. Alle Statenleden maken deel uit van de Centrale Commissie. Aan het begin van elk zittingsjaar en in de eerste openbare vergadering na periodieke aftreding of na ontbinding van het parlement, delen de leden zich in in vaste commissies. Deze commissies doen onderzoek naar bepaalde groepen van onderwerpen. De commissies zijn meestal ingedeeld aan de hand van de indeling van de ministeries.

Zo nodig worden er bijzondere commissies ingesteld voor nader onderzoek naar specifieke onderwerpen.

De commissies worden door een vaste griffier bijgestaan.

Pagina opties