Bijzondere Commissies

Pagina opties

Voor nader onderzoek of specifieke onderwerpen worden bijzondere commissies ingesteld.
Voor het zittingsjaar 2020-2021 zijn deze als volgt:

I.

BIJZONDERE COMMISSIE VERZELFSTANDIGING STATEN VAN ARUBA (BCVSA)

1.  Voorzitter Staten q.q. 
2.  mw. dr. D.Y. Maduro, Plv. VZ.
3.  dhr. mr. drs. R.A. Arends    
4.  dhr. R.J. Candelaria
5.  mw. D.R.Y. Lejuez
6. dhr. A.M. Sneek 
7.  dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
8.  dhr. R.G. Tjon, MBA
9.  mw. drs. M.G. Wyatt-Ras 
10. dhr. R.S. Croes, LLB
11. dhr. E.G.A. Vrolijk, LLB
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek en mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

II.

BIJZONDERE COMMISSIE WIJZIGING STAATSREGELING VAN ARUBA (BCWSVA)​

1. Voorzitter Staten q.q., Voorzitter 
2. mw. dr. D.Y. Maduro, Plv. VZ.
3. dhr. mr. drs. R.A. Arends   
4. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd  
5 dhr. mr. drs. A.L. Dowers  
6. mw. D.R.Y. Lejuez  
7. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BA
8. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras 
9. dhr. E.G.A. Vrolijk, LLB
10. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

III.

BIJZONDERE COMMISSIE OPTIMALISERING STATEN (BCOS)​

1. Voorzitter Staten q.q., VZ 
2. dhr. A.A. Howell, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd   
4. dhr. R.J. Candelaria  
5. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc   
6. dhr. M.B. Lampe
7. mw. D.R.Y. Lejuez
8. dhr. A.M. Sneek
9. dhr. R.G. Tjon, MBA
10. dhr. E.G.A. Vrolijk, LLB
Griffier: mw. drs. J.I. Williams 

IV.

BIJZONDERE COMMISSIE OMBUDSMAN (BCO)

1. Voorzitter Staten, q.q. 
2. mw. dr. D.Y. Maduro, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd       
4. dhr. R.J. Candelaria    
5. dhr. M.B. Lampe
6. mw. D.R.Y. Lejuez
7. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc    
8. dhr. R.G. Tjon, MBA
9. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc    
10. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras    
11. dhr. E.G.A. Vrolijk, LLB
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

V.

BIJZONDERE COMMISSIE ONTWIKKELING EN MONITORING SDG’S (BCOMSDGs)

1. mw. L.J Christiaans-Yarzagaray, MSc, Voorzitter 
2. mw. dr. D.Y. Maduro, Plv. VZ
3. mw. D.R.Y. Lejuez
4. dhr. E.G.A. Vrolijk, LLB
5. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc 
6. mw. J.J. Arends-Reyes, BEd
7. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
8. dhr. M.B. Lampe
9. dhr. A.M. Sneek
10. dhr. R.S. Croes, LLB
11. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BA 
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

Pagina opties