Bevoegdheden

Pagina opties

De Statenleden hebben de volgende bevoegdheden om hun werk goed te kunnen uitoefenen:

  1. Het recht van initiatief is het recht van ieder Statenlid om een wetsvoorstel (ontwerp Landsverordening) te doen.
  2. Het recht van amendement is het recht om wijzigingen voor te stellen op een eerder uitgebracht wetsvoorstel.
  3. Het vragenrecht is het recht om aan een minister vragen te stellen over het gevoerde beleid.
  4. Het recht van interpellatie is het recht om een minister ter verantwoording te roepen over het gevoerde beleid.
  5. Het budgetrecht is het recht om (wijzigingen in) de landsuitgaven of –inkomsten goed te keuren of te verwerpen.
  6. Het recht van enquête is het recht om onderzoek in te (laten) stellen naar het beleid van 1 of meer ministers over een bepaalde zaak (door middel van een parlementaire enquête).

Pagina opties