Vice-voorzitter

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Tevens is de vicevoorzitter ook actief parlementslid.