Vergadering Openbare Vergadering 04-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

Ingekomen Stukken (IS/082/17-18 t/m IS/1201/17-18)


                                

Oranjestad, 4 september 2018

                                
Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
                            

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijd op 3 minuten vastgesteld.     
 

AGENDAPUNTEN:

1 Ingekomen stukken

RSS