Vergadering Openbare Vergadering 28-08-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:drs. M.G. Wyatt-Ras

Webcast

1.    Ontwerp-landsverordening tot instelling van een tijdelijk begrotingsfonds in verband met het protocol van 22 maart 2017 
en de daarmee samenhangende aangelegenheden (Interim Begrotingsfonds Restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba) 
(IS/ 850/16-17, d.d. 3 augustus 2017) (ZJ 2016-2017-874).

      
                                

                                Oranjestad, 28 augustus 2017

                                Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld     1ste ronde: 20 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot instelling van een tijdelijk begrotingsfonds in verband met het protocol van 22 maart 2017 en de daarmee samenhangende aangelegenheden

RSS