Vergadering Openbare Vergadering 28-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2014 (AB 2013 no. 94) 
( IS/485/17-18, d.d. 27 februari 2018) (ZJ 2017-2018-881)

Live uitzending OV 13 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2014

RSS