Vergadering Openbare Vergadering 14-09-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:30
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

      Zittingsjaar 2018-2019
    NO. 1 

OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING  
van de Staten van Aruba op 
donderdag 13 september 2018 om 13:45 uur
in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:

1.     Adviezen van de Centrale Commissie d.d. 13 September 2018 inzake
        a. Instelling en Samenstelling Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten voor het Zittingsjaar 2018-2019.

        b. Instelling en Samenstelling Commissies van het Latijns-Amerikaanse Parlement voor het Zittingsjaar 2018-2019


      
Oranjestad, 13 september 2018

                                
Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
                                
 

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden op 3 minuten vastgesteld 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Adviezen van de Centrale Commissie d.d. 13 September 2018 inzake Bekijk dit agendapunt online

1a Instelling en Samenstelling Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten voor het Zittingsjaar 2018-2019. Bekijk dit agendapunt online

1b Instelling en Samenstelling Commissies van het Latijns-Amerikaanse Parlement voor het Zittingsjaar 2018-2019 Bekijk dit agendapunt online

RSS