Vergadering Openbare Vergadering 12-09-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:drs. M.G. Wyatt-Ras

Ter bijwoning van een PLECHTIGE VERGADERING  van de Staten van Aruba op DINSDAG 12 september 2017, des voormiddags om 10:00 uur, ter gelegenheid van de opening van het Zittingsjaar 2017-2018 door Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba in de Vergaderzaal van de Staten van Aruba, L.G. Smith Blvd. 72, Oranjestad, Alhier.

RSS