Vergadering Openbare Vergadering 11-09-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

Ter bijwoning van een PLECHTIGE VERGADERING  van de Staten van 
Aruba op DINSDAG 11 september 2018, des voormiddags om 10:00 uur, 
ter gelegenheid van de opening van het Zittingsjaar 2018-2019 door Zijne 
Excellentie de Gouverneur van Aruba in de Vergaderzaal van de Staten
 van Aruba, L.G. Smith Blvd. 72, Oranjestad, Alhier.
 

Oranjestad, 10 september 2018

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek 

AGENDAPUNTEN:

1 Ter bijwoning van een PLECHTIGE VERGADERING van de Staten van Aruba op DINSDAG 11 september 2018, des voormiddags om 10:00 uur, ter gelegenheid van de opening van het Zittingsjaar 2018-2019 door Zi Bekijk dit agendapunt online

RSS