Vergadering Openbare Vergadering 10-09-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen


Agenda:

1.    Het opmaken van een voordracht voor het Voorzitter- en Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het Zittingsjaar 2018-2019

2.    Sluiting van het Zittingsjaar 2017-2018.

                                

Oranjestad, 10 september 2018

                                
Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
                                

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld     agendapunt 1: 5 minuten
                    agendapunt 2: 5 minuten 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Het opmaken van een voordracht voor het Voorzitter- en Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het Zittingsjaar 2018-2019 Bekijk dit agendapunt online

2 Sluiting van het Zittingsjaar 2017-2018. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

RSS