Vergadering Openbare Vergadering 06-09-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Staten van Aruba
Tijd:08:00
Voorzitter:drs. M.G. Wyatt-Ras

Oranjestad, 5 september 2017

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld;

                   1ste ronde: 20 minuten
                    2de ronde: 10 minuten 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Warenverordening (AB 1996 no. GT 12) (invoering etikettering van producten) (IS/859/16-17, d.d. 16 augustus 2017) (ZJ2016-2017-875) Bekijk dit agendapunt online

RSS