Vergadering Centrale Commissie 13-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:08:30
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

   STATEN  VAN ARUBA
    Zittingsjaar 2018-2019 

    NO. 1 

TWEEDE AANGEPASTE OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een
CENTRALE COMMISSIE  
vergadering van de Staten van Aruba op 
donderdag 13 september 2018   om 08:30  uur 
in de vergaderzaal van de Staten 


Agenda:


1a    Instelling en Samenstelling Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten voor het Zittingsjaar 2018-2019.

  b    Instelling en Samenstelling Commissies van het Latijns-Amerikaanse Parlement voor het Zittingsjaar 2018-2019.    
    

2.    Vaststelling verslag ontwerp-landsverordening houdende bepalingen met betrekking tot de bestrijding van infectieziekten en tot de toepassing van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van infectieziekten (Landsverordening infectieziekten) (IS/1070/17-18, d.d. 26 juli 2018 (ZJ 2017-2018-891)


3.    Vaststelling (blanco) verslag ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de daarbij te volgen procedures (Aanbestedingsverordening) (IS/1097/17-18, d.d. 7 augustus 2018) (ZJ 2017-2018-892)
    


 Oranjestad, 13 september 2018 


 Namens de Voorzitter,
 De Griffier,

 mr.drs. Herman Ch. J. Hek 

AGENDAPUNTEN:

1a Instelling en Samenstelling Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten voor het Zittingsjaar 2018-2019.

1b Instelling en Samenstelling Commissies van het Latijns-Amerikaanse Parlement voor het Zittingsjaar 2018-2019

2 Vaststelling verslag ontwerp-landsverordening houdende bepalingen met betrekking tot de bestrijding van infectieziekten en tot de toepassing van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van

3 Vaststelling (blanco) verslag ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de daarbij te volgen procedure

RSS