Vergadering Openbare Vergadering 11-09-2017

Plaats:Staten van Aruba
Tijd:10:00-00:00
Voorzitter:drs. M.G. Wyatt-Ras

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld;

 agendapunt 1: 5 minuten
 agendapunt 2: 5 minuten 
 
 
1 Het opmaken van een voordracht voor het Voorzitter- en Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het Zittingsjaar 2017-2018.
 
2 Sluiting van het Zittingsjaar 2016-2017.