Vaste Commissies

Voor een bepaald aantal onderwerpen zijn door de Staten per zittingsjaar commissies ingesteld. Van alle fracties die vertegenwoordigd zijn in de Staten worden één of meer Statenleden afgevaardigd om zitting te nemen in een dergelijke commissie. In een commissievergadering worden bepaalde onderwerpen uitgediept en worden soms organisaties uit het werkveld uitgenodigd om over bepaalde zaken van gedachten te kunnen wisselen. Voor het zittingsjaar 2014-2015 zijn de commissies als volgt vastgesteld:

I.

COMMISSIE LANDSUITGAVEN (CL)
1. Voorzitter Staten q.q.
2. dhr. ing. C.G. Dammers (AVP)
3. mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro, B.Ec. (MEP)
4. dhr. mr. A.C.G. Bikker (PDR)
5. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp 
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek

II.

COMMISSIE HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN (CHA)
1. Voorzitter Staten q.q
2. dhr. drs. G.R. Herdé (AVP)
3. mw. mr. E.C. Wever-Croes (MEP)
4. mr. A.C.G. Bikker (PDR)
5. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek

III.

COMMISSIE KONINKRIJKS AANGELEGENHEDEN EN BUITENLANDSE BETREKKINGEN (CKABB)
1. dhr. drs. G.R. Herdé, (AVP) Voorzitter
2. dhr. A.M. Sneek, Plv. VZ. (AVP)
3.dhr. ing. C.G. Dammers (AVP)
4. mw. mr. D.G. de Sousa-Croes
5. mw. L.C. Jansen-Varlack
6. dhr. C.V.J. Romero
7. dhr. G.F. Besaril
8. mw. mr. E.C. Wever-Croes
9. dhr mr. A.C.G. Bikker
10. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek

IV.

COMMISSIE INFRASTRUCTUUR EN MILIEU (CIM)
1. mw. L.C. Jansen-Varlack, Voorzitter
2. dhr. A.M. Sneek, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.
4. dhr. D.R. Rasmijn, B.Sc
5. dhr. N.C. Roos
6. dhr. D.P. Oduber, B.Ec.
7. dhr. C.V.J. Romero
8. mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro, B.Ec.
9. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

V.

COMMISSIE SOCIALE ZAKEN, GEZIN, OUDERENZORG EN VOLKSGEZONDHEID (CSZGOV)
1. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp, Voorzitter
2. mw. L.C. Jansen-Varlack, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.
4. dhr. J.C.G.P. Kelly
5. dhr. N.C. Roos
6. dhr. G.F. Croes
7. dhr. mr. J.E Thijsen
8. mw. mr. E.C. Wever-Croes
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

VI

COMMISSIE ONDERWIJS (CO)
1. dhr. A.M. Sneek (AVP), Voorzitter
2. mw. mr. D.G. de Sousa-Croes (AVP), Plv. voorzitter
3. mw. J.J. Arends-Reyes (AVP), BEd
4. dhr. J.C.G.P. Kelly (AVP)
5. dhr. N.C. Roos (AVP)
6. dhr. G.F. Besaril (MEP)
7. dhr. G.F. Croes (MEP)
8. dhr. C.V.J. Romero (MEP)
9. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp (PDR)
Griffier: dhr. mr. M.P. Jansen

VII.

COMMISSIE JUSTITIËLE AANGELEGENHEDEN, INTEGRATIE EN VERZOEKSCHRIFTEN (CJAIV)
1. mw. mr. D.G. de Sousa-Croes (AVP), Voorzitter
2. dhr. mr. A.C.G. Bikker (PDR), Plv. voorzitter
3. dhr. J.C.G.P. Kelly (AVP)
4. dhr. N.C. Roos (AVP)
5. dhr. M.A. Tromp (AVP)
6. mw. C.N. Velasquez (AVP)
7. dhr. G.F. Besaril (MEP)
8. mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro, B.Ec. (MEP)
9. dhr. mr. J.E. Thijsen (MEP)
10. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thode

VIII.

COMMISSIE FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN OVERHEIDSORGANISATIE (CFEZO)
1. dhr. ing. C.G. Dammers, Voorzitter
2. dhr. drs. G.R. Herdé, Plv. VZ
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.
4. dhr. A.M. Sneek
5. mw. mr. D.G. de Sousa-Croes
6. dhr. C.V.J. Romero
7. mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro, B.Ec.
8. dhr. mr. J.E. Thijsen
9. dhr. mr. A.C.G. Bikker
10. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: dhr. mr. M.P. Jansen

IX.

COMMISSIE TRANSPORT EN COMMUNICATIE (CTC)
1. dhr. C.V.J. Romero, Voorzitter
2. mw. C.N. Velasquez, Plv. VZ.
3. dhr. J.C.G.P. Kelly
4. dhr. D.R. Rasmijn
5. dhr. M.A. Tromp
6. dhr. mr. J.E. Thijsen
7. dhr. D.P. Oduber, B.Ec.
8. dhr. ing. C.G. Dammers
9. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

X.

COMMISSIE TOERISME (CT)
1. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.,Voorzitter
2. dhr. ing. C.G. Dammers, Plv. VZ.
3. mw. L.C. Jansen-Varlack
4. dhr. M.A. Tromp
5. mw. C.N. Velasquez
6. dhr. G.F. Besaril
7. dhr. G.F. Croes
8. dhr. D.P. Oduber, B.Ec.
9. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

XI.

COMMISSIE SPORT EN CULTUUR (CSU)
1. dhr. M.A. Tromp, Voorzitter
2. dhr. J.C.G.P. Kelly, Plv. VZ.
3. mw. L.C. Jansen-Varlack
4. mw. mr. D.G. de Sousa-Croes
5. dhr. ing. C.G. Dammers
6. dhr. G.F. Besaril
7. dhr. D.P. Oduber, B.Ec.
8. dhr. C.V.J. Romero
9. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: dhr. mr. M.P. Jansen

XII.

COMMISSIE OVERHEIDSNV’S EN- NUTSBEDRIJVEN (CONVNB)
1. dhr. mr. A.C.G. Bikker, Voorzitter
2. dhr. D.R. Rasmijn, B.Sc., Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.
4. dhr. ing. C.G. Dammers
5. dhr. J.C.G.P. Kelly
6. dhr. drs. G.R. Herdé
7. dhr. G.F. Croes
8. dhr. D.P. Oduber, B.Ec.
9. dhr. C.V.J. Romero
10. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

XIII.

COMMISSIE WETENSCHAP, INNOVATIE, ENERGIE EN DUURZAME ONTWIKKELING (CWIEDO)
1. dhr. D.R. Rasmijn, B.Sc., Voorzitter
2. dhr. mr. A.C.G. Bikker, Plv. VZ.
3. dhr. ing. C.G. Dammers
4. dhr. J.C.G.P. Kelly
5. dhr. N.C. Roos
6. mw. mr. D.G. de Sousa-Croes
7. dhr. G.F. Croes
8. dhr. C.V.J. Romero
9. mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro, B.Ec.
10. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

XIV.

COMMISSIE ARBEID EN PRIMAIRE SECTOR (CAPS)
1. dhr. mr. J.E. Thijsen, Voorzitter
2. dhr. M.A. Tromp, Plv. VZ.
3. dhr. D.R. Rasmijn, B.Sc.
4. dhr. N.C. Roos
5. dhr. drs. G.R. Herdé
6. dhr. G.F. Besaril
7. dhr. D.P. Oduber, B.Ec.
8. Mr. mw. mr. D.G. de Sousa-Croes
9. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: dhr. mr. M.P. Jansen