Bijzondere Commissies

Voor nader onderzoek of specifieke onderwerpen worden bijzondere commissies ingesteld. Voor het zittingsjaar 2014-2015 zijn deze als volgt:

I.

BIJZONDERE COMMISSIE VERZELFSTANDIGING STATEN VAN ARUBA (BCVSA)
1. Voorzitter Staten q.q.
2. mw. mr. D.G. de Sousa-Croes, Plv. VZ.
3. dhr. ing. C.G. Dammers
4. dhr. A.M. Sneek
5. dhr. drs. G.R. Herdé
6. dhr. G.F. Croes
7. dhr. D.P. Oduber, B.Ec.
8. mw. mr. E.C. Wever-Croes
9. dhr. mr. A.C.G. Bikker
10. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: mw. drs. J.I. Williams, mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

II.

BIJZONDERE COMMISSIE WIJZIGING STAATSREGELING VAN ARUBA (BCWSVA)
1. mw. mr. D.G. de Sousa-Croes, Voorzitter
2. mw. C.N. Velasquez, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.
4. dhr. ing. C.G. Dammers
5. mw. L.C. Jansen-Varlack
6. dhr. G.F. Croes
7. mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro, B.Ec.
8. dhr. mr. J.E. Thijsen
9. dhr. mr. A.C.G. Bikker
10. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

III.

BIJZONDERE COMMISSIE OPTIMALISERING STATEN (BCOS)
1. Voorzitter Staten q.q., VZ
2. dhr. mr. A.C.G. Bikker, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.
4. dhr. drs. G.R. Herdé
5. dhr. A.M. Sneek
6. dhr. G.F. Besaril
7. mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro, B.Ec.
8. dhr. A. Sueman (deskundige)
9. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

IV.

BIJZONDERE COMMISSIE WERKVEILIGHEID (BCW)
1. dhr. D.R. Rasmijn, B.Sc., VZ
2. dhr. ing. C.G. Dammers, Plv. VZ.
3. mw. L.C. Jansen-Varlack
4. dhr. J.C.G.P. Kelly
5. dhr. M.A. Tromp
6. dhr. G.F. Croes
7. dhr. mr. J.E. Thijsen
8. mw. mr. E.C. Wever-Croes
9. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
10. (deskundige)
11. (deskundige)
12. (deskundige)
13. (deskundige)
Griffier: dhr. mr. M.P. Jansen

V.

BIJZONDERE COMMISSIE OMBUDSMAN (BCO)
1. Voorzitter Staten, q.q.
2. mw. mr. D.G. de Sousa-Croes, Plv. VZ.
3. mw. L.C. Jansen-Varlack
4. dhr. D.R. Rasmijn
5. dhr. M.A. Tromp
6. mw. drs. M. Lopez-Tromp
7. dhr. G.F. Besaril
8. mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro, B.Ec.
9. mw. E.C. Wever-Croes
10. dhr. mr. A.C.G. Bikker
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé